Aqua Dental

Välkommen till Åres nya tandläkarklinik. Här har vi ett brett tandvårdsutbud och kan hjälpa dig med allt från allmäntandvård, årliga kontroller, estetiska behandlingar och specialisttandvård. Vi har även möjlighet att ta emot patienter med akuta besvär. Det innebär att vi kan hjälpa dig oavsett vad du är i behov av för hjälp. Kliniken har fem behandlingsrum, är utrustad med den senaste tekniken och här kan vi hjälpa dig utan långa väntetider.